10. mei, 2019

Een verlichte bewustzijnsstaat

Mystieke of ultieme liefde is een verlichte bewustzijnsstaat waardoor je het leven in zijn totaliteit doorgrondt als een verenigde collectieve ziel.