30. apr, 2019

De opdracht van de mens

'Zorg dragen voor het oorspronkelijke 'depot' van liefde. Ondanks de levens- en transformatiekracht die alle schepselen in de hemel en op aarde aandrijft, beschikken uitsluitend de mensen over de mogelijkheid de liefde ten volle te kennen. Dit zou het enige doel van hun zoektocht en hun enige bekommernis moeten zijn, want hiervoor werden ze geschapen en dit maakt hun waardigheid uit. Dit depot  is hen toevertrouwd , sommigen hebben dat  aangenomen en anderen hebben dat geweigerd.

- Rumi  Mysticus en schrijver van 'De religie van de liefde'.