27. apr, 2019

Laten we zacht zijn voor elkaar

Veel liefde ging verloren in de wind,

en wat de wind wil zullen wij nooit weten; 

en daarom -

Voor we elkaar weer vergeten - 

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

- Adriaan Roland Holst ' Zwerversliefde'.