3. apr, 2019

De natuurlijke tegennatuur

Thomas van Aquino plaatst de oorsprong van homoseksualiteit op het niveau van de 'natuurlijke principes van de menselijke soort', voor Thomas was de mens, met al zijn ongereldheden en eigenaardigheden, dus onderdeel van Gods plan.

De homoseksuele neiging is niet tegennatuurlijk. Homoseksualiteit heeft dus niets ongeoorloofds in zich, is een aangeboren principe van het individu, verankerd in wat een menselijk wezen mens maakt, en heeft tot doel een ander mens lief te hebben, wat een goede zaak is.

- Frederic Martel