4. mrt, 2019

De armen van liefde

De armen van liefde omringen je met je heden, je verleden, je toekomst, de armen van liefde verzamelen je samen.

- Antoine de Saint-Exupery