3. mrt, 2019

Alles is liefde

Soefisme is een mystieke stroming van de Islam waarin de focus ligt op liefde, harmonie en tolerantie. Hoe kunnen we deze waarden in ons dagelijks bestaan cultiveren?

Liefde staat centraal in de Soefi-traditie en zou onze enige bestaansreden zijn. Als we de goddelijke liefde in onszelf leren ervaren en ons open stellen om liefde te geven en ontvangen, ontmoeten we God. Er zijn drie niveau's van liefde:

De eerste is vriendschap: we houden van elkaar maar we hebben geen verwachtingen van elkaar. De tweede vorm van liefde ervaren we met mensen die heel dichtbij ons staan, met onze familie. Bij deze vorm wordt er ook veel van elkaar verwacht. Het derde niveau overstijgt de liefde zoals wij hem normaal kennen. Het is een belangeloze, onvoorwaardelijke liefdre.

Deze laatste vorm is het ultieme streven van de Soefi. Zelfs de mensen die hem kwaad doen of kwetsen behandelt de Soefi met liefdevolle vriendelijkheid. Hij gelooft dat iedereen een is, ziet in de ander zichzelf, en ziet het goddelijke in eenieder.

In de praktijk betekent dit jezelf dienstbaar opstellen; door jezelf dienstbaar op te stellen deel je de universele liefde van God met anderen, je dromen onthouden omdat zij een bron van inspiratie zijn, de gedichten en citaten van Rumi lezen. De lessen van Rumi kunnen ons bevrijden van de chaotische wereld waarin we nu leven.