17. feb, 2019

Lijden en liefde

Lijden en  liefde zijn twee grootheden; het zijn twee grondgevoelens van de mens. Twee vrouwelijke mystici aan het woord over lijden en liefde:

Het kwaad verwordt vanzelf tot lijden en leidt vervolgens tot bewustzijn en liefde.

- Simone Weil

Al het lijden in relaties dient ergens toe en brengt iets positiefs teweeg. Voor alles wat er in je omgeploegd is door alles wat je hebt moeten lijden, laten scheppende krachten in jou een begin van leven zien. We putten kracht en mensenliefde uit lijden. Daarmee bewaren we een stukje van onze ziel. We worden onafhankelijker van uiterlijke omstandigheden. We mogen wel lijden maar er niet onder bezwijken.

- Etty Hillesum