23. jan, 2019

Liefde is iets goddelijks

Liefde is iets goddelijks. Als ze binnengaat in een mensenhart, breekt ze het. Het hart van de mens is geschapen om zo gebroken te worden. Wat een jammerlijke verspilling als iets anders het breekt!  Maar het wordt liever door eender wat gebroken dan door de goddelijke liefde. Want de goddelijke liefde breekt alleen de harten die ermee instemmen gebroken te worden.

Die instemming is moeilijk.