16. jan, 2019

Hoe de liefde te beschouwen?

In Zorg voor de ziel zegt Thomas Moore dat het zinvol is om 'de liefde meer te beschouwen als een gebeurtenis van de ziel dan als een aspect van een relatie' want 'liefde brengt haar slachtoffers in verwarring omdat haar werk in de ziel niet tot in details samenvalt met het ogenschijnlijke tempo en de eisen van een relatie'.

Verliefdheid heeft iets dwingends en onontkoombaars, en juist die noodzaak van binnenuit om daar woorden  voor te vinden,  vergroot de kans op innerlijke  perspectieven. Verliefdheid opent niet alleen het hart, het opent ook de deuren  in de ziel die tot dan toe gesloten waren. Je staat ineens ontbloot van oude zekerheden,kwetsbaar, oog in oog met de hunkering - naar verbinding met die ander, maar ook naar het onbekende, raadselachtige - en bekijkt jezelf in de spiegel die die ander voor je is, met een nieuwe blik.