16. jan, 2019

Liefdesethiek

Zowel in de liefde als in de kunst gaat het om het zich éénvoelen met de buitenwereld, in de vorm van een ander of een kunstwerk.  We kunnen in vervoering raken, onszelf verliezen, en deze ervaring is zowel lustvol als onbegrijpelijk. Liefde en kunst zijn dus nauw met elkaar verwant.  De taal van de liefde is een esthetische taal, of anders gezegd: de esthetica vormt bij uitstek het gebied waar het  toegestaan is aangedaan te worden of er op zijn minst naar te verlangen.