14. jan, 2019

Liefhebben

Liefhebben is in eerste aanleg niets wat opgaan in, zich overgegeven aan en zich met een ander  verenigen wordt genoemd (...) het is  voor het menselijk individu een verheven aanleiding om te rijpen,  om in zichzelf iets te worden, om een wereld te worden, voor zichzellf een wereld te worden ter wille van iemand anders(...).

De liefde die wij al  worstelend en moeizaam voorbereiden, de liefde die erin bestaat dat twee eenzaamheden elkaar beschermen, begrenzen en verwelkomen.

- Rilke