6. jan, 2019

Veilige ruimte

Liefde schept een veilige ruimte om de ander waarbinnen deze zichzelf kan zijn.

- Guardin