6. jan, 2019

Het samenvallen van tegenstellingen

De eenheid van jij en ik is de echte werkelijkheid.

'Ik ben degene die ik liefheb en degene die ik liefheb is ik.'

- Soefimeester Al- Halladsch