3. jan, 2019

Kaarsen; symboliek van de liefde en haar leerproces

De liturgie van de sjabbat begint met het aansteken van twee kaarsen. Zij wordt afgesloten door het ritueel van havdala, waarbij we alleen nog een enkele kaars aansteken, maar een kaars die minstens twee in elkaar gedraaide pitten moet hebben. De sjabbat is een tijd die baadt in een overdaad aan licht.

Maar wat betekent het dat die twee aparte kaarsen tot een kaars worden met twee in elkaar gedraaide pitten? Klaarblijkelijk is hierin de hele symboliek van de liefde en haar leerproces aanwezig. Eerst is er de afstand waarin de beide minnaars vreemden voor elkaar zijn, dan de verovering en tenslotte de vereniging.De dialectiek van het zichtbare en het onzichtbare.