2. jan, 2019

Van extatische naar authentieke liefde

De 'geestverrukking ' of de extatische liefde heeft de omvorming van liefde tot gevolg. Deze liefde blijft in de beslotenheid van de intimiteit tussen God en mens omdat ze God en mens volkomen in elkaar doet rusten.

De (aardse)liefde is meer authentiek naarmate de ongelijkheid tussen twee subjecten wordt opgeheven en er geen sprake meer is van hoger of lager, van meer of minder:

' Uw liefde zal meer authentiek zijn, als zij uitgaat naar een gelukkig mens aan wie u niets hoeft te geven; zij zal zuiverder en veel oprechter zijn. Want als u geeft aan een ongelukkig mens, dreigt het gevaar dat u boven hem wilt  staan en hij, die de beweegreden was van uw weldaad, u onderdanig moet zijn. Hij verkeert in nood, u geeft hem iets. Omdat u de gevende partij zijt, lijkt u meer te zijn dan hij aan wie u geeft. Wens dat iedere mens uw gelijke is, zodat wij allen op gelijk wijze afhankelijk zijn van die Ene aan wie wij niets kunnen geven'.