27. dec, 2018

Liefde schept een veilige ruimte

Liefde schept om de ander heen een veilige ruimte, waarin de ander zichzelf kan zijn.

- Guardini