5. nov, 2018

Tijd en plaats voor de liefde

Tijd en plaats voor de liefde zijn bepaald door krachten die groter zijn dan wij.
We hebben slechts de keuze ons eraan te onderwerpen of niet.

Ware geliefdenleren hoe ze de dans die liefde van hen vraagt kunnen dansen, omdat ze weten dat ze geen andere keuze hebben. Ze kunnen hun liefde al evenmin beëindigen als dat ze haar konden beginnen.

Liefde is altijd een mysterie en zal dat altijd blijven. We weten niet hoe ze komt en gaat. Begin en einde- als ze al bestaan- zijn niet aan ons. Sommige mensen begrijpen dat niet. Ze denken dat ze 'ja'  of 'nee' kunnen zeggen tegen de roep van de liefde. Ze hebben het volkomen mis. Niemand die ooit diep en waarlijk heeft liefgehad, heeft ooit die keuze gehad.