17. okt, 2018

De ervaring van eenheid

Volgt een tekst van de soefimysticus Hafis uit de veertiende eeuw: ' Ik heb zoveel over god geleerd dat ik me niet meer christen, hindoe, jood, moslim of boeddhist kan noemen. De waarheid heeft me zoveel over zichzelf meegedeeld dat ik me niet meer man, vrouw, engel of ook maar mensenziel kan noemen.

De liefde heeft Hafis zo doordrongen dat ze me in as heeft veranderd en heeft bevrijd. Van elk begrip, elke voorstelling die mijn verstand ooit heeft gekend. Een mystieke ervaring is te vergelijken met de ervaring van iemand die verliefd is. Net zoals de liefde laat ze zich nauwelijks in woorden vatten. Uiteindelijk kun je ze alleen bezingen - zoals je de liefde bezingt. Daarom spraken veel mystici in beelden wanneer ze wilden uitdrukken wat hen vervulde.

Mystieke wegen kunnen worden gekenmerkt als een begrijpen dat de eenheid met het onbegrijpelijk en onbeschrijflijk absolute tot stand brengt.