13. okt, 2018

Liefde als openbaring

Liefde is de openbaring van God in onze armoede.

Het begint met de aanvaarding van mijn eigen ik, mijn armoede en wanhoop, om zo te ontdekken dat er geen wanhoop kan zijn waar God is.
Mijn bestaan alleen al is het teken dat God mij liefheeft.Een natuurlijke zekerheid, die meegroeit met ons bestaan zelf. Hij/Zij woont in jou, roept je, redt je en biedt je licht en inzicht, die met niets te vergelijken is.