8. okt, 2018

Liefde en gelatenheid

Wat kunnen Boeddhisme en  Christendom van elkaar leren: Gelatenheid of gelijkmoedigheid, je niet afkeren van de wereld . Het Christendom, de Religie van de Liefde; wil bekeren, heersen, opdringerig zijn, de enige zijn, is daardoor vaak intolerant en vol zelfrechtvaardiging.

Hoe kan het dat de oorlog tussen gelovigen geen einde kent, niet stopt. Het lijkt wel een strijd tussen kleine kinderen - van wie houdt God het meest. Kinderen tot daar aan toe maar volwassenen praten niet op deze manier over God en hun relatie(s). Ze moeten niet vergiftigd zijn van naijver en obsessies; liefde heeft gelatenheid nodig en om gelaten te zijn moet ik anderen in hun waarde laten. 

Hoe kunnen we de weg vinden, die liefde en gelatenheid verenigd? Door het wonder van het leven op op aarde te zijn, te delen met anderen. Er te zijn voor anderen. Door  woorden van liefde te geven, zelfloze liefde die harmonie teweeg brengt.