3. sep, 2018

Revolutie

De ervaring van eenheid vindt haar hoogtepunt

in een universele liefde.

Dar is de eigenlijke revolutie

die ons mensen te wachten staat.

De verscheurdheid van de wereld 

ontstaat door ons onvermogen lief te hebben.

Alleen de liefde vermag deze verscheurdheid te helen.

- Willigis Jäger