3. sep, 2018

Religie van de liefde

Ik volg de religie van de liefde,

waarheen de karavaan ook trekt,

want liefde is voor mij religie en geloof.

- Ibn Arabi