2. sep, 2018

Stilte verbroken

Er is een stem die geen woorden gebruikt,

luister maar.

Ik zal hier wachten tot je de stilte verbreekt.

Je ziel een zucht slaakt

en jouw liefde ontwaakt.