8. aug, 2018

Heiligheid en liefde

Gods grootste eigenschappen zijn: heiligheid en liefde.

Heiligheid doet ons huiveren van ontzag, liefde komt naar ons toe.

De boom van het leven staat geplant in het midden van het Paradijs dat is het diepst van onze ziel.

Liefde is God, eeuwig, onbegrensd, onveranderlijk zich uitstrekkend tot in de oneindigheid, buiten het bereik van onze blik.

Liefde is de volmaakste vrucht van de geest.