1. aug, 2018

Alleen op grond van de liefde

' Wees dus gewaarschuwd: alleen op grond van de liefde

zijn de daden van de mensen te onderscheiden.

Er gebeuren veel dingen die ogenschijnlijk goed lijken

maar niet voortkomen uit de wortel van liefde.

Ook dorens bloeien.

Sommige dingen lijken hard of onvriendelijk, 

maar zij gebeuren om op te voeden en zijn

door liefde ingegeven.

Voor eens en altijd wordt je een kort bevel gegeven.

Bemin en doe dan wat je wilt.

Zwijg je, zwijg dan uit liefde.

Spreek je, spreek dan uit liefde.

Wijs je iemand op fouten, doe het uit liefde.

Ontzie je iemand, doe het uit liefde.

Alleen vanuit de liefde wordt alles waardevol en zinvol.

Draag daaom de bron van de liefde in je hart,

want vanuit liefde kan niets anders dan goeds voortkomen'

- Augustinus