1. aug, 2018

De pijlen van uw liefde

'U had mijn hart doorboord met de pijlen van uw liefde en

de woorden waarmee u mijn binnenste had

doorstoken droeg ik met me mee.'

- Augustinus  Belijdenissen 9.3