1. aug, 2018

Nacht van de zinnen

De mystieke literatuur beschrijft de omvorming d.m.v. de 'nacht van de zinnen'.

Alle mystici gaan uit van de veronderstelling dat de mens een erotisch wezen is. Verlangen, passie, oneindige passie ; welke  alles dat aards en eindig is vernietigt, tenzij het rust vindt in goddelijke oneindigheid.

De enige maat voor de liefde is het mateloze.