1. aug, 2018

Erotiek

Erotiek is het vermogen van een mens om zich te openen voor een ander, om zich uit te schenken in een ander.

Erotiek is het hart van alle religie want religie betekent: verbinden.

Erotiek is belichaamd verlangen: het lijf zelf opent, de grenzen die het 'ik' binnensluiten versmelten  en iets wezenlijks begint te stromen. Als je je erotisch voelt, tintel je van leven: de beste verdringingstactiek tegen de dood.

De openende kracht van erotiek is noodzakelijk om uit de beslotenheid van ons ik bevrijd te worden en ons te verbinden met anderen. De uitstorting van de Geest - is een erotische omschrijving van het werk van God.