30. jul, 2018

Zonder elkaar?

God kust het eindige

in zijn liefde en de 

mens het oneindige.

De ene zonder de tweede is leegte,

de andere ene maakt hem waar.

- Tagore