30. jul, 2018

Hart

Weet dat de wonderen van het hart buiten de zintuiglijke ervaring vallen.

- Al - Ghazali