14. jul, 2018

Weefgetouw

Doet God mee in de  relaties tussen mensen?

Is hij de wever, zet hij de schering op het weefgetouw, en nodigt hij de mensen uit hun eigen inslag te vormen?

In het begin, God,

Vormde u mijn ziel

En zette haar schering vast.

U vormde mijn lichaam en blies het de adem in.

Vernieuw me

Naar het beeld van uw liefde.

Grote God, schenk me uw licht.

Grote God, schenk me uw vreugde

En laat me zuiver zijn, gewassen

In het bad van uw heelheid.

- Carmina Gadelica; Keltische wijsheid