13. jul, 2018

The School of Love

De spirituele weg- de 3voudige stroom van zuivering, verlichting en eenwording-  is een dagelijks oefenen in aandacht en verbondenheid met alles om ons heen, en daarin met U.