13. jul, 2018

U roept en graaft mij op

Als een sterke stroming trekt u ons uit onszelf in de liefde.

De wereld zoals die werkelijk is, doorzie ik tot op u.

- Jean- Jacques Suurmond