20. jun, 2018

Agape: liefde voor allen

Agape is de hoogste vorm van liefde. Er is sprake van zelfvervolmaking en  nieuwe verhoudingen tot  anderen. Je leeft vanuit een gevoel van innerlijke verbondenheid met andere mensen.

Agape is de tegenhanger van instinct.
Agape betekent liefde zonder begeerte.
Agape is een evenwichtige vlam, terwijl passie een onbeheersbaar vuur is, een brand.