15. jun, 2018

Een rondzwervend hart

Als je hart rondzwerft en lijdt, breng het behoedzaam terug op zijn plek en plaats het zacht in de tegenwoordigheid van je Heer.

En zelfs als je in je leven niets hebt gedaan behalve je hart terug te brengen en weer in de tegenwoordigheid van onze God te plaatsen, alhoewel het iedere keer weer wegliep nadat je het teruggehaald hebt, dan heb je je leven wel vervuld.

- Franciscus van Salem