10. jun, 2018

Psychologisch bezien

Wij mensen hebben, psychologisch bezien, een beetje voorwaardelijke liefde nodig om ons te brengen op het punt waarop we de waarde en de noodzaak van onvoorwaardelijk liefde aangaan.