27. mei, 2018

Verantwoordelijkheid

Liefde brengt verantwoordelijkheid met zich mee om de schepping in harmonie te laten verkeren.