24. mei, 2018

De sleutel tot liefde

De sleutel tot liefde is inzicht.
Bevrijd uw hart van de gebondenheid aan alle goden die u met een gift tot slaven willen maken,
die op uw roepen niet geven en als ze gegeven hebben dit betreuren.
Ook hebt ge geen tempels nodig om te bidden.
Wie geen tempel kan vinden in zijn hart, zal nimmer zijn hart in enige tempel kunnen vinden.