15. mei, 2018

Liefde is de wet van God

'Liefde is de wet van God. 
Wij leven, opdat wij zullen leren lief te hebben.
Wij hebben lief, opdat wij zullen leren te leven.
Geen andere les wordt van de mens gevraagd.
En wat is liefhebben anders dan dat de minnaar de geliefde voor eeuwig in zich opneemt,
zodat de twee een zijn?'

- Mikhaïl Naimy    Het boek van Mirdad