12. mei, 2018

Je mate van doorschijnendheid

Je zult het leven (de liefde) kennen en erdoor erkend worden

naar de maat van je doorschijnendheid-  dit is naar de maat van

je vermogen om te verdwijnen als doel en slechts middel te blijven.

- Dag Hammarskjold