10. mei, 2018

Bezitsdrang

Verwar de liefde niet met de waanzin van het bezit,

Dat het ergste lijden met zich meebrengt.

Want in tegenstelling tot de doorsnee mening,

Doet liefde niet lijden maar bezitsdrang, die het tegendeel van liefde is.

Immers, door God te beminnen leg ik te voet, zwaar hinkend, de weg af om hem eerst aan andere mensen te brengen.

Ik reduceer God niet tot een slaaf.

Ik word gevoed door wat hij anderen geeft.

Zo kan ik degene die werkelijk bemint, herkennen aan het feit dat hij niet gekwetst kan worden.

- Citadelle St Exupery