9. mei, 2018

Medicijn

Gods liefde is als een medicijn dat in ons zijn weg vindt, ook al zijn wij zelf de weg kwijt.