9. mei, 2018

Eeuwige liefde

Onze grootste angst is niet dat we in armoede sterven.

Onze grootste angst is dat we doodgaan, zonder hartstocht te hebben gevoeld.

Alleen liefde leidt  tot verlichting.

Iedere godsdienst spreekt over hetzelfde.

Het licht dat alles en iedereen verbindt.

Ieder mens komt voort uit liefde en ieder mens keert daar ook weer naar terug.

Liefde is onze enige hoop, om in vrede met elkaar te leven.

Als we dat laten stromen, inspireren we daarmee anderen.

Liefde geeft onze ziel eeuwigheidswaarde.

Daardoor kunnen we door tijd en ruimte reizen.

- Hans Peter Roel