6. mei, 2018

Wind en vuur

De afwezigheid is voor de liefde, wat de wind is voor het vuur:: ze dooft het kleine vuur maar wakkert het grote aan.

- Mechteld van Magdeburg