25. apr, 2018

Bonaventura

Ik ka niet liefhebben wat ik niet ken en omgekeerd.

- Bonaventura