22. apr, 2018

De heilige tussenruimte

Er is een tussenruimte in de mystiek die heilige ruimte wordt genoemd: dat is waar twee dan wel drie, in één naam verenigd zijn, daar ben ik, de Geliefde in het midden. Dit is als het ware het derde dat ontstaat als we hier niet tegenover elkaar zijn maar met elkaar.

Dit vraagt van ons het loslaten van vooringenomenheid, bij het vertrouwde willen blijven, dit kan ons zo in beslag nemen dat het niet meevalt om vanuit een vrije scheppende ruimte tot gedachten te komen. Het lichaam van denken en van voelen en ons fysieke lichaam zijn aan tijd en ruimte gebonden. Het lichaam van onze ziel is vrij van tijd en ruimte. Zoals elke originele beleving in het moment, elk idee, eerst vrij is van tijd en ruimte. We zijn eeuwige wezens

'Zie in alles de Ene', zegt Rumi, herken de eenheid, en het zal jou tot realiteit maken, ofwel tot zelfkennis brengen. Wie zichzelf kent, kent de geliefde.