22. apr, 2018

Voor lief genomen

De werkelijkheid zoals deze nu is, wordt eenvoudigweg aanvaard en voor lief genomen.

Voor lief genomen.....wat een passende uitdrukking, want om mij heen neem ik een realiteit waar die dieper gaat dan louter aanvaarding van de gebeurtenis. Het betekent niets anders dan de liefde herkennen in dat wat gegeven wordt. Dat raakt je diep. En er klinkt geen enkel oordeel, geen enkele klacht.  Wat degene die de weg van de Soei's gaat ook voelt, verdriet dan wel vreugde, maakt deel uit van die waardering. Er zijn tranen, er wordt gelachen, er is bevrijding maar geen enkele klacht. Er wordt niet terugbeschouwd en teruggegaan naar wat er gebeurd is. 

En zo is er nu alle ruimte voor het ontvangen, van deze nieuwe situatie  zoals die komt, en de wijze waarop we daar dan mee omgaan. Een aardse, praktische mystiek.

uit: Soefi-meesters van de Liefde  Hafez & Rumi
- Perzische bevrijdingslyriek voor het hart