19. apr, 2018

Exclusieve liefde of passie

Exclusieve, nietsontziende liefde wordt voorgesteld  als de belangrijkste voorwaarde om de spirituele zoektocht te ondernemen. Het is de beweegreden bij uitstek om te vertrekken. Je moet niet bang zijn om iets te verliezen, je moet alleen 'mateloos'  zijn 'in het liefhebben'. Dan zal je aan het eind van de rit merken dat de 'dood' die erop volgt eigenlijk 'leven' brengt.

Pas wie bereid is alles op te  geven - zal vinden wat hij zocht; en dat zal méér zijn dan wat hij vreesde te verliezen. Je geeft alles op -zelfs het geloof als het moet- om de ware 'Simoerg'te vinden.

Liefde destabiliseert, ze is een alles-herkaderende kracht, die iemand totaal in haar greep heeft en naar haar hand zet. Het is een betoverende, gekmakende', allesdoordringende kracht. Ze heeft gevaarlijke, ambivalente , omvormende en tegelijk destructieve krachten. De spirituele weg die via dit soort passie  verloopt, is niet noodzakelijk 'slecht'. Het is de ambivalentie waar we mee moeten leren omgaan. Telkens kan passie twee kanten uitgaan: vooruitgang én achteruitgang, groei en vérlies, redding en verdoemenis.

Attar's leerdicht: De samnespraak van de vogels of De Simoerg