1. apr, 2018

Liefde geschiedt

Er is een wezenlijk verschil tussen gevoel en liefde. Gevoel ligt in de sfeer van polariteit: man- vrouw, welles- nietes, en is bovendien zeer wisselend afkeer, nijd, sympathie, bewondering enz

Liefde is het tegenover elkaar staan van twee en het daarin werkzame aspect, en is door alle emotionele bindingen heen de ene gelijkblijvende onderstroom. Ze beweegt zich niet in het 'ik', maar tussen 'ik en jij'. Het gaat bij de liefde om een fundamentele werking in mijn bestaan zelf, en wel op zo'n wijze dat de relatie met mij zich kan verwerkelijken tegenover mij.

Gevoelens 'heeft' men; de liefde geschiedt. Gevoelens wonen in de mens; maar de mens woont in zijn liefde. Liefde is verantwoording van een 'ik' tegenover een ' jij': hierin bestaat een gelijkheid die in geen enkel gevoel bestaan kan: de gelijkheid van allen die liefhebben.

- M.Buber