12. mrt, 2018

De lenige liefde

De Liefde heette me welkom, maar mijn ziel wendde zich af,
zich bewust van zoveel stof en zonde.
Maar de lenige Liefde die mijn aarzeling bemerkte kwam
vriendelijk dichterbij en vroeg of iets wenste;

'Een gast', antwoordde ik, die waardig is om hier te verblijven?
De Liefde zei, dat ben je?
Ik die zo onaardig en ondankbaar ben?
'O mijn Lief, ik durf niet eens naar je te kijken.'

Maar de Liefde nam mij bij de hand en antwoordde glimlachend:
'Wie denk je dat jouw ogen maakte? Ik toch!

Dat is waar, mijn God,maar ik heb ze misbruikt.
Laat mijn schaamte krijgen wat zij verdient.
Weet je dan niet, zei de Liefde, wie de schuld draagt?
Mijn Lief, dan zal ik je dienen.
Ga zitten, zei de Liefde, en proef mjn vlees,
k ging ztten en at.

- George Herbert